fbpx

תקנון האתר

 • כל הזכויות לאתר זה שמורות למוטי מרגלית. השימוש באתר ובתכניו כפוף לתנאים בתקנון האתר, ושימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים אלו.
 • השימוש באתר חופשי ואינו כרוך בתשלום, אך כפוף לתנאים המפורטים להלן.
 • עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים באתר זה.
 • על השימוש באתר זה ובכל קשר עם 'דוקו', וכן כל הקשור למוטי מרגלית או למי מהעובדים ב'דוקו', יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנוגע לאתר זה הנו בית משפט הנמצא בתחום השיפוט של בית המשפט המחוזי בירושלים.
 • כל הזכויות לאתר זה הן של מוטי מרגלית.
 • אין שנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, לתרגם, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי בתכנים באתר בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מוטי מרגלית.
 • השימוש באתר הוא רק לצפיה ואין להשתמש בו לכל מטרה אחרת.
 • אין להכניס שינוי, להעתיק, להציג, לשכפל או לפרסם חלקים מאתר זה או את כולו, ללא הסכמה מראש ובכתב ממוטי מרגלית.
 • מוטי מרגלית אינו אחראי לתקלות או פגמים כתוצאה משימוש באתר זה.

 

תו יישוב מחלוקות של אמון הציבור אומר כי :

 • אני אעשה מאמץ כן ואמיתי לפתור כל מחלוקת שתצוץ ביננו.
 • אם לא נגיע לפתרון נוכל לפתור את המחלוקת בסיוע של המוסד הארצי ליישוב מחלוקות, של ארגון אמון הציבור.
 • כאשר נגיע להסכמה – אני מתחייב לעמוד בה.

אמון הציבור

"תו יישוב מחלוקות יוצג באתרי חיפוש עסקים מובילים ליד שם בית העסק שלך כך שציבור הלקוחות יוכל לדעת שאיתך בטוח לעשות עסקים. המוסד הארצי ליישוב מחלוקות שהקים ארגון אמון הציבור, בשיתוף מומחים ואנשי ציבור, יאפשר יישוב מחלוקות מהיר, הוגן ומסובסד מבלי להגיע לבית משפט".

עמידה בתקנים

 1. כל העמודים באתר זה כתובים בקוד תקין HTML5. כתיבה בקוד תקין מבטיחה עבודה תקינה של טכנלוגיות מסייעות בהם משתמשים אנשים עם מוגבלות (כגון קוראי-מסך לשימושם של עיוורים).
 2. האתר עוצב בצבעים ניגודיים המאפשרים שימוש מיטבי לכבדי ראייה ועוורי צבעים.
 3. התוכן באתר סמנטי. מכיל כותרות, טבלאות מידע, רשימות, פסקאות, קישורים תקניים, פקדים לטפסים ותיאורי תמונות אם הן בעלות משמעות.
 4. באתר ישנם אזורי תוכן בפריימים המוצגים מאתרים אחרים. אזורים אלה מוגדרים באמצעות title. נגישותם, עם זאת, תלויה באתר המתארח. למשל – פייסבוק באזור הצד בעמודי התוכן.
 5. הטפסים באתר נגישים לקוראי מסך ומשתמשי מקלדת
דילוג לתוכן