fbpx

שלבים בהכנת ספר אישי

ראיון

החלק החשוב ביותר בהכנה עבור כתיבת ספר ביוגרפיה/סיפור חיים הוא שלב הראיונות. לכן מוטי מקפיד לראיין אישית את נשוא הסיפור, ובעת הצורך – גם את קרובי משפחתו. 

מספר מוטי מרגלית:

"את הראיונות, החשובים ביותר בתהליך כתיבת ספר ביוגרפיה, אני עורך עם המזמין, במקום ובמועד הנוחים לשני הצדדים. לעתים בעת תהליך עריכת ספר אני מראיין אנשים נוספים, כמו בן/בת זוג, ילדים ועוד. בעת הצורך אנו אוספים חומרי-עזר מהאינטרנט, ממוזיאונים ומספריות וממקורות נוספים, אשר משמשים כעזר בתהליך עריכת ספר.  ברוב המקרים הראיון נמשך כשעה – שעתיים, ובד"כ מתקיים אחת לשבוע.

אני מקפיד לראיין את נשוא הסיפור ואת בן/בת זוגו בנפרד, כדי שכל אחד מהם יוכל לדבר בחופשיות. בעת הראיונות אני מקליט ולרוב גם מצלם בודיאו, ולעתים רושם לעצמי הערות ונקודות חשובות. מספר הראיונות שונה מאוד מאדם לאדם וממשפחה אחת לשנייה. לעתים אני נפגש 6-8 פגישות, ופעמים אני זקוק עשרות פגישות.

בעת כתיבת ספר הנצחה אני מראיין בד"כ אנשים רבים, ולעתים גם מקבל חומרים נוספים העוזרים לתהליך עריכת ספר הנצחה". 

סריקה וצילום חומרים עבור עריכת ספר

מוטי יגיע לביתכם, יסרוק תמונות ויצלם חפצים.

מוסיף מוטי:

לצורך סריקת תמונות ומסמכים, אני מביא איתי מחשב, סורק ומצלמה לבית המרואיין, ומקדיש פגישה אחת לסריקת תמונות, מסמכים ולצילום עצמים (צלחת פסח, תמונות על הקיר ועוד) לעתים הגרפיקאי יתקן תמונות אלו בעת הצורך, ויכניס אותן למקומות הנכונים – לפי החלטת המספר, ותמיד בסיוע שלי.

איני מוציא תמונות או חפצים מבית המזמין (לסריקה או צילום) – וזאת 'ליתר ביטחון'.

עריכת ספר

מוטי: "לאחר השיקלוט (הקלדת החומר המוקלט במחשב), 'כתב היד' עובר לשלב עריכה ספרותית: הכותב משמיט חזרות, והופך את אוסף הראיונות וחומרי העזר לסיפור מעניין ורציף".

לעתים מוטי עורך את הסיפור בעצמו, ולעתים נעזר באחרים, אך תמיד הוא אחראי לתוצר, ומלווה את נשוא הסיפור לכל אורך הדרך.

בכל שלב ושלב, עובר 'כתב היד' למזמין, לאישורו. כך למשל יתקן המספר טעויות הקלדה ועובדות, הנובעות מטעות של המספר, הקלדנים או העורך.

במידת הצורך ניתן להעביר את החומר לעורך לשוני (לרוב – כשמדובר בהוצאת ספר לקהל הרחב) או למתרגם (למשל באנגלית, לנכד שגר בחו"ל).

גרפיקה

לאחר עריכה ספרותית של הספר, כתב היד והחומר הסרוק – התמונות כמו גם הצילומים עוברים לגרפיקאי, שמכין סקיצה ובה דוגמת דף שער, דף פרק חדש ודוגמת דף פנימי. לאחר אישורכם, ימשיך הגרפיקאי את מלאכתו, עד לקבלת עותק מושלם.

בעת הצורך, הגרפיקאי ישפץ את התמונות ואף יוסיף תמונות מתוך מאגרים קיימי.

כמובן שהמזמין עובר על כל שלב בגרפיקה, מעיר ומתקן אותנו – ואנו מבצעים.

לאחר אישור הסקיצה, מכין הגרפיקאי דוגמאות לכריכה חיצונית, ואז נשלח הספר לבית הדפוס.

כאמור, מוטי ילווה אתכם ויעניק מניסיונו רב השנים, בסבלנות ובהקפדה על הפרטים.

דפוס

לאחר אישור סופי של המזמין, כתב היד עובר לבית הדפוס המתמחה בתחום הדפסה והוצאת ספרים לאור, שמדפיס עותקים מהספר בכריכה רכה או קשה, בגודל, בכמות ובמספר עותקים כפי שסוכם מראש.

אנו עובדים עם בתי דפוס מעולים, כמו "דפוס העיר העתיקה" ודפוס "כתר" בירושלים ואחרים.

ניתן להזמין ספר אלקטרוני, להפצה קלה, נוחה וזולה (ולחסוך כריתת עצים..).

לפני שלב ההדפסה ניתן לשנות את ההזמנה: להוסיף עותקים, לשנות כריכה ועוד.

מסירה למזמין

בסיום עריכת ספר והוצאתו מקבל נשוא הסיפור את הספרים שהזמין. בנוסף (ולפי בקשתו) מקבל המזמין קובץ שמכיל את כל הספר מוכן לדפוס חוזר, כולל הכריכה, כך שלא יהיה חייב לחזור אלינו לצורך הדפסת עותקים נוספים, או כדי להעלות את הספר לאינטרנט כספר דיגיטלי.

דילוג לתוכן