fbpx

הקלדת חומרים

כפי שצויין, מוטי ייפגש אתכם, יראיין וישאל שאלות. את הפגישות הללו מוטי מקליט (גם בטייפ מנהלים משוכלל וכגיבוי – גם במצלמת וידיאו). את ההקלטות אנו מעבירים לקלדן או קלדנית, שמשקלטים את הנאמר (שיקלוט – העברת שיחות וראיונות לכתב, כקובץ וורד).

כפי שהוסבר, קבצי הכתב הללו עוברים לעריכה. 

כמו כן, יש לכם כתב יד שאתם רוצים להכניס למחשב, ספר או דפים מודפסים שאתם מבקשים להעלות למחשב, ראיונות מוקלטים שאתם רוצים אותם בכתב? אנו נקליד ונעביר לכם את הכל כמסמכי מחשב.

פנו אלינו ונציע לכם אפשרויות ועליות.

דילוג לתוכן